Ikatan Kovalen Nonpolar – Cepuluh.Com 


Ikatan Kovalen Nonpolar

Ikatan Kovalen Nonpolar

(1). Ikatan Ionik dan Kovalen Nonpolar dan Ion

27. Perhatikan data sifat fisik dua zat berikut!

ZatTitik leleh (°C)Kelarutan dalam AirDaya Hantar Listrik Larutan
X 870LarutMenghantarkan
Y -25Tidak larutTidak menghantarkan

Jenis ikatan yang terdapat pada zat X dan zatY berturut-turut adalah …
A. ionik dan kovalen nonpolar
B. kovalen nonpolar dan ionik
C. kovalen polar dan kovalen nonpolar
D. kovalen polar dan ionik
E. hidrogen dan ionik
27. Pembahasan:

Jenis Ikatan dalam SenyawaTitik Leleh/Titik DidihDaya Hantar Listrik
LelehanLarutan
IonikTinggidapatdapat
Kovalen polarRendahTidak dapatdapat
Kovalen nonpolarRendahTidak dapatTidak dapat

Berdasarkan data:

ZatTitik Didih (°C)Kelarutan dalam AirDaya Hantar Listrik LarutanJenis Ikatan pada Senyawa
X870LarutMenghantarkanIon
Y-25Tidak larutTidak menghantarkanKovalen nonpolar

Jenis ikatan yang terdapat dalam zat X dan zat Y berturut-turut adalah ionikdan kovalen nonpolar.
Jawaban: A

(2). Ikatan Ion dan Kovalen Non Polar

6. Perhatikan data hasil percobaan berikut!

ZatTitik leleh (℃)Kelarutan dalam airDaya hantar
padatanlelehan
V1070Tidak larutMenghantarkanMenghantarkan
X-6Tidak larutTidak menghantarkanTidak menghantarkan


Jenis ikatan yang terdapat pada zat V dan X secara berturut-turut adalah ….
A. ikatan 1ogam dan ikatan ion
B. ikatan logam dan kovalen polar
C. ikatan kovalen polar dan kovalen non polar
D. ikatan logam dan kovalen non polar
E. ikatan ion dan kovalen non polar
Jawab: E Bahas:

ZatTitik leleh (℃)Kelarutan dalam airDaya hantar
padatanlelehan
iontinggiTidak larutMenghantarkanMenghantarkan
Kovalen polarrendahlarutTidak menghantarkanTidak menghantarkan
Kovalen nonpolarrendahTidak larutTidak menghantarkanTidak menghantarkan


zat V berjenis ikatan ion, X berjenis kovalen non polar.

(3). Ikatan Kovalen Nonpolar dan Ion

26. Berikut ini data sifat fisik dari dua zat tak dikenal:

SenyawaTitik Leleh (°C)Daya Hantar Listrik Larutan
Y32Tidak menghantarkan
Z804Menghantarkan

Berdasarkan data tersebut, jenis ikatan yang terdapat dalam senyawa Y dan Z berturut-turut adalah …
A. ion dan kovalen polar
B. ion dan ion
C. kovalen nonpolar dan ion
D. ion dan kovalen nonpolar
E. kovalen polar dan kovalen nonpolar
26. Pembahasan:
Penggolongan senyawa berdasarkan sifat daya hantar listriknya:

IonikTinggi++
Kovalen polarRendah+
Kovalen nonpolarRendah

(-) : tidak menghantar listrik
(+) : menghantar listrik
Dilihat dari sifat fisiknya, maka senyawa Y adalah senyawa kovalen nonpolar, sedangkan senyawa Z adalah senyawa ion.
Jawaban: C

(4). Ikatan Ionik dan Kovalen Nonpolar

8. Perhatikan data sifat fisik dua zat berikut!

SenyawaTitik LelehDaya Hantar Listrik Larutan
L801°CMenghantarkan
M-86,8°CTidak Menghantarkan

Jenis ikatan yang terdapat pada senyawa L dan M berturut-turut adalah …
A. ionik dan kovalen nonpolar
B. kovalen dan ionik
C. kovalen koordinat dan ionik
D. ionik dan kovalen polar
E. kovalen nonpolar dan kovalen polar
8. Pembahasan:
Sifat senyawa berdasarkan TD/TL dan daya hantar listrik sebagai berikut:

ParameterIonikKovalen PolarKovalen Nonpolar
Titik Didih/Titik LelehTinggiRendahRendah
Daya Hantar ListrikMenghantarkanMenghantarkanTidak menghantarkan

Maka, L = ionik dan M = kovalen nonpolar
Jawaban: A

Ikatan Kimia # Konfigurasi Elektron

Struktur Atom, Sistem Periodik Unsur # Nama SenyawaTinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Statistika # Varians Simpangan Baku Previous post Statistika # Varians Simpangan Baku
Hidro Carbon # Eter Next post Hidro Carbon # Eter